Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v e-shopu emartins.cz

Základní údaje


Vaše elektronická objednávka se stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
Plně odpovídáme za výrobní vady a případné škody vzniklé při poštovní přepravě.

Běžná dodací doba je 5 až 10 dnů.

Poštovné činí 150,–Kč na území ČR.
Zásilky a dobírky jsou expedovány v současné době Českou poštou.

Zboží vám bude doručeno v obvyklé dodací lhůtě do 24 hodin k vašemu domu ode dne expedice.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY


Reklamace mechanického poškození – Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné zásilku odmítnout. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
Jestliže nebyla dodávka dle vaší objednávky kompletní, bude Vám zboží zasláno dalšími zásilkami bez poštovného. Objednávku evidujeme jeden měsíc.

Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu vyfakturována dvojnásobná výše poštovného.

Pokud zboží nedodáme do 1 měsíce, je možno na vaši žádost objednávku prodloužit.

Zákazník má možnost vrátit zboží do 14 dnů od dodání, bez udání důvodu.
Objednávka je registrována teprve poté, kdy vyplníte objednávkový formulář a odešlete jej.

Reklamační řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad textilních výrobků. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Kupující má právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě předem věděl nebo vadu sám způsobil. (§ 616 OZ)

2. Uplatnění reklamace
V případě nákupu přes e-shop zasílejte reklamované zboží na kontaktní adresu eshopu - http://emartins.cz/main/o-nas . K reklamovanému zboží musí být přiložen příslušný prodejní doklad. Reklamované zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak bude reklamace z hygienických důvodů zamítnuta. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace
Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně (§ 620 OZ). Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání. U výrobků prodávaných za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena – to musí být uvedeno na prodejním dokladu (§ 619 OZ).

4. Odstranitelné vady
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit , má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, o provedení opravy i o době jejího trvání.

5. Neodstranitelné vady
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy (tj. má právo na vrácení zaplacené částky). Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.

6. Řešení sporů
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

7. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti 1.1.2011 a je platný i po celý rok 2011.